Podprůměrné hodnocení nesourodé koalice v Plzni

Podprůměrné hodnocení nesourodé koalice v Plzni | Regionpodlupou.cz

RegionPodLupou.cz - S námi vám nic neuteče...

Vyhledávání:

Přihlášení:

E-mail:
Heslo:

Registrace / Zapomenuté heslo

Adresa pro mobil Facebook Twitter RSS

Politický propadák

Miroslav BrabecMiroslav Brabec

Starosta a zastupitel MO Plzeň 1, předseda ČSSD Plzeň, předseda ČSSD Plzeň 1

Více

Pavel KotasPavel Kotas

Náměstek primátora (pro oblast ekonomickou)

Více

Zdeněk NovákZdeněk Novák

Radní města Domažlice

Více

Podprůměrné hodnocení nesourodé koalice v Plzni

Plzeň, 08.02.2013, aktualizováno 11.02.2013 09:23 Vyisknout článek Stáhnout ve formátu PDF

     Více již než dva roky uběhly od voleb do obecních zastupitelstev.  V Plzni těsně poražená sociální demokracie tehdy k všeobecnému překvapení přijala politicky velice nevýhodnou nabídku na vytvoření velké a nesourodé koalice s občanskými demokraty, čímž rázem přišla o možnost nominovat svého primátora a musela se taktéž spokojit s menšinovým zastoupením v devítičlenné radě města.

    K utěšení mnohých nespokojenců, nejen z řad ČSSD, měla začít platit jakási koaliční klauzule znamenající, že v případě čistě stranického hlasování v radě, tedy v konečném modrooranžovém poměru 5:4 v neprospěch ČSSD, by se mělo vždy formálně odehrát smírčí řízení. Tomu tak však doposud nebylo a ODS si silou nejen svých radních, ale potažmo i všech koaličních zastupitelů, dělá v Plzni v zásadních otázkách stále to, co sama potřebuje. A to nejen ke škodě levicových voličů, ale i ke škodě většiny obyvatel města. Ať se jedná o progresivní zdražování, rozprodej lukrativního majetku či např. nevhodnému směřování městských investic.

    Již samotný politický start koalice předznamenal nedemokratický způsob obsazování postů v odborných komisích rady města, případně správních a dozorčích radách firem s městskou majetkovou účastí. Zmíněných komisí bylo zřízeno 18 a čítají dohromady asi 250 členů. Drtivě byly obsazeny nominanty ODS, ČSSD a TOP 09, přičemž se na tomto místě o nutné odbornosti mnohých dosazených komisionářů raději ani rozepisovat nebudu. Jde mi spíše o to, že uvedené politické subjekty si sami sobě „demokraticky“ přidělili kolem 230 honorovaných postů. Komunistům byla za jejich 10% volební podporu „velkoryse“ přidělena 4 místa, Občané.cz, kteří disponovali volebním ziskem obdobným jako komunisté, své 4 mandáty raději, možná trochu unáhleně a „uraženě“ odmítli. Primátor Baxa to v tisku okomentoval tak, že: „4 nabídnutá místa straně Občané.cz byla výrazem především toho, že jsou pro ODS nejméně přijatelnou stranou v zastupitelstvu“.

     Ve správních a dozorčích radách došlo personálně jen k nepatrným obměnám. ODS si pragmaticky přidržela svého neformálního bosse na postu šéfa Plzeňské teplárenské a. s., sociálním demokratům recipročně připadla pozice předsedy představenstva druhé nejvýznamnější městské firmy PMDP, kterou musela ODS naopak po delším čase uvolnit. Z několika doplnění rad městských společností členy TOP 09 bych zmínil především dosazení Tomáše Jílka do dozorčí rady teplárny. Od té doby tvrdá, ale především jen rétoricky prodávaná, kritika vedení firmy ze strany TOP 09 prakticky ustala. Pravá volba pro Plzeň si své zastoupení v radách, které v dosaženém poměru zcela neodpovídá volebnímu výsledku dvou zastupitelských mandátů, udržela (Duchek-PMDP, Syka-PT, Podlipný-BIC). Komunistům byl podíl na řízení a kontrole městských firem zcela znemožněn.

    Klientelistické „tanečky“, týkající se obsazování rozličných významných postů, se odehrávaly v průběhu první poloviny volebního období v Plzni i v oblastech veřejného a společenského života. Jedním z takových nejkřiklavějších případů byla anabáze s výběrem nového ředitele Divadla JKT. Podle výběrové komise nejprve „žádný z uchazečů „požadovanou vizi dalšího rozvoje“ nenabídl, aby po četných lobbysticko - politických eskapádách ve prospěch Jana Buriana tento svůj post opět obhájil. Ke jmenování Buriana ředitelem došlo i přes fakt, že skupina umělců DJKT sepsala otevřený dopis radním, kde žádala, aby bylo respektováno původní rozhodnutí výběrové komise, což byl požadavek poměrně oprávněný.

     Koalice připustila i neefektivní kumulace významných politických funkcí, kdy např. městská radní pro školství vykonává současně funkci místostarosty na MO Plzeň 2. Přitom v roce 2006 bylo prosazeno zejména díky ODS, aby byli všichni členové Rady města Plzně uvolněni ze své pracovní činnosti, a to jen pro výkon zastupitelské funkce, neboť „je prý jasné, že se jedná o zodpovědné a časově velice náročné posty.“ (Pozn. Neuvolněná pozice místostarosty na Slovanech by měla obnášet 20 tis. Kč/měs. za jeden den práce v týdnu, plat člena rady na městské radnici činí asi 60 tis. Kč/měs.)

     První významný podnikatelský atak na městský majetek čekal pravo-levou koalici v březnu 2011. Tehdy zaujal pokusem o vyvedení lukrativní městské firmy Plzeňské Teplárenské a.s. z majetkového portfolia města miliardář Daniel Křetínský. Prostřednictvím Hospodářských novin vyjádřil touhu odkoupit firmu či její část konstatováním, že: „si uvědomuje krizovou situaci v Plzni a chtěl by teplárnu zachránit i za cenu vlastních ekonomických ztrát.“ Předseda správní rady PT, technický náměstek primátora, ale i generální ředitel firmy, začali horečně zpracovávat analýzu pro zastupitele, jak by se s teplárnou mělo postupovat dál. Naštěstí pro občany města tento sofistikovaný, avšak lehce průhledný a ne zcela nepřipravený, pokus nevyšel.

      Péče o městský bytový fond a jeho ochrana i v těchto dvou letech stále pokulhávaly. Domy, dříve výstavné, nyní zcela zanedbané, některé až vybydlené, se prodávaly a prodávají ve velkém, často i za cenu sníženou a při dnešní situaci na trhu s nemovitostmi pro město velice nevýhodnou. Objektivně je však nutno podotknout, že péče a údržba bytového fondu města jsou v Plzni podfinancovány již po řadu let a to především díky odlišným prioritám v hospodaření předchozích politických reprezentací.

   Odlišné přístupy koalice k různým sociálním skupinám svých občanům lze charakterizovat především přiléhavými srovnáními. Tak zatímco „teplárna“ darovala svému jedinému akcionáři Plzni v roce 2011 výzdobu vánočního stromku na Náměstí Republiky za více jak 800 tisíc Kč, chudí a potřební zde dostali zimní potravinovou výpomoc pouze v poloviční výši. Stromek potom prý vyhrál jakousi soutěž krásy mezi velkými městy, ale ve stejném zimním období umrzli v Plzni minimálně tři lidé (1.2. - Borský park, 3.2. - bývalý DK Inwest, 4.2. - Čermákova ul.). Stejně tak je možno se podivovat nad tím, jak si nechá „teplárna“ zpracovat dlouhodobě spřízněnou firmou Drakon pouhých 250 ks své výroční zprávy za neuvěřitelného půl milionu korun a současně nechá koaliční radou města odsouhlasit zdražení tepla občanům od počátku roku 2013 o 15%.

     Ostatně proces všeobecného zdražování prostupuje, na rozdíl od „sladkých“ předvolebních slibů, celou první polovinou koaličního vládnutí. Došlo nejen ke zdražení nájmů městských bytů, o 16,5% u bytů standardních a o 24,2% u bytů nižší kvality, ale i k zvýšení ceny vodného a stočného ve městě (nárůst: 2011 – 34%, 2012 – 24%, 2013 – o 4,45 Kč/m3). Mnohem více si připlatí lidé za cestování městskou hromadnou dopravou, kde stouplo roční předplatné o 13% a jednotlivé jízdné dokonce o 50%. V tomto případě došlo navíc k odebrání možnosti bezplatné přepravy držitelům zlaté Jánského plakety, udělované za čestné, tj. bezplatné dárcovství krve, přičemž ze zpoplatnění těchto zasloužilých lidí se získá pouhých 1,57 mil. Kč. Zvýšení ceny vstupu zasáhlo nejen městský bazén, kdy se platí za každý 1,5 hodinový úsek o 10,-- Kč více, ale i zimní stadion kdy o 100% podražila pro dospělé i děti cena volného bruslení. Ušetřeni před zvýšenými výdaji nebudou nově ani řidiči, neboť ve městě došlo k masivnímu rozšíření placených zón na úkor bezplatného parkování. Apod.

     Zastupitelé byli v polovině volebního období postaveni i před řešení některých, velice podivných a nevýhodných, smluv pro město, jichž se objevilo několik. Nejproblematičtější se jevila nejspíše smlouva PMDP s advokátní kanceláří Volopich – Tomšíček, která byla uzavřena do roku 2013.  Aktuální vedení městské firmy dlouhodobě odmítalo obsah tohoto obchodního ujednání Kontrolnímu výboru ZMP předložit. Následně bylo zjištěno, že dopravní podniky přeprodávaly výše uvedené advokátní kanceláři tisícikorunovou sankci, udělenou každému zadrženému černému pasažérovi, jenž do určité doby svoji pokutu nezaplatil. Advokáti dluh obratem prodávali firmě Marsa Limited na Panenské ostrovy a sami potom pro tohoto " nového nabyvatele" dluh od černého pasažéra vymáhali a mnohatisícovou odměnu si za to u dlužníka účtovali stejně jako exekutor. Právník Daniel Volopich, manžel modelky Andrey Verešové, nechtěl však sdělit výši svého zisku a tajemně dodal: "Cena je srovnatelná s podmínkami, za nichž pohledávky prodává pražský dopravní podnik."

      Velice nešetrně bylo koaličně naloženo s oprávněným požadavkem občanů Plzně na vymýcení hazardu a patologického gamblerství ve městě. Nejprve byla sice v dubnu loňského roku s halasem přijata vyhláška regulující hazard, jenže ta obsahovala dlouhý seznam heren, kde se bude moci tento druh „podnikání“ provozovat i nadále. O osm měsíců později ale i tato norma fakticky padla. Důvodem byla prý finanční nedostatečnost rozpočtů městských obvodů, které jsou na příjmu těchto „špinavých peněz“ prý částečně konstruovány. Opětovně byly tedy herny povoleny, nejvíce v počtu 28. v nejlidnatějším městském obvodě Plzeň 1. Perličkou je, že usnesení opětovně podporující herny bylo zastupiteli přijato až na druhý pokus, neboť první hlasování propadlo neschválením o jeden hlas, po čemž následovalo fingované jednání politických klubů až do té doby, než dorazil jeden z doposud nepřítomných členů radniční koalice. Zamítavé hlasování se prohlásilo za „zmatečné“ a herny se schválily.

     K dalším závažným zjištěním a překvapením loňského roku patřilo veřejné vyjádření bývalé náměstkyně primátora a nynější šéfky společnosti EHMK 2015 o.p.s., že projekt „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“ nemusí být finančně zabezpečen a tudíž by mohly nastat problémy s jeho realizací. Zůstává to s podivem, neboť celý tento projekt byl jedním z ústředních slibů ve volebních programech prakticky všech politických stran.  Za jeho průběh a realizaci je však vždy zodpovědná exekutivní složka politické moci, tedy zejména dlouhodobě v Plzni vládnoucí občanští demokraté.

      Výčet všemožných závažných či méně závažných koaličních nezdarů, pochybení či nedodělků by mohl pokračovat. Domnívám se však, že k jakémusi hrubému postižení kvality koaliční spolupráce ODS a ČSSD v Plzni a jejímu dopadu na občany města již i v tomto rozsahu plně postačuje.

     Co se týče zhodnocení úlohy pravicové ODS, tak od té se pronikavé zlepšení sociálních poměrů v Plzni, asi již empiricky, čekat příliš nedalo. Dlouholetá a často minimálně omezovaná dominance ve městě učinila, nejen podle mého názoru, z této politické strany sice efektivní nástroj k obohacování elit a jejich vybraných příslušníků, avšak mnohdy bez ohledu na ostatní občany. Postavení plzeňské odnože nejsilnější vládní strany plně vystihl v části svého citátu bývalý partajní předseda Mirek Topolánek, který mj. na adresu ODS pravil: „..loď se potápí a na palubě se stále tančí“.

      Bilancování levicového koaličního partnera, tedy sociálních demokratů, je o poznání složitější a bohužel nevyznívá o mnoho lépe. Přestože nelze nevidět v řadách ČSSD mnoho odborníků a současně schopných lidí zůstává faktem, že z předvolebních slibů hovořících o stabilizaci cen nebo o dalším nezdražování, nezbylo prakticky nic. Stejně tak z požadavku posílení vlivu socialistů při strategických rozhodováních o dalším směrování města. Část občanů Plzně, která setrvale početně roste, stále více oprávněně vyčítá ČSSD nevídanou a nepochopitelnou vstřícnost a pokoru vůči ekonomickým, ale i politickým požadavkům ODS.  K občanské kritice se dokonce přidal i hejtman Plzeňského kraje, současně předseda sociálních demokratů v tomto regionu, který pro tisk uvedl: „Než vládnout takhle, bylo by lepší koaliční smlouvu ODS vypovědět....sedět tam a být spokojení s tím, že máme funkce, je málo...pokud ČSSD na radnici nedomluví konkrétní věci a ty se nezačnou plnit, měla by odejít do opozice nebo začít vyjednávat s jinými politickými stranami o spolupráci“.

     Ano, hejtman má skutečně v tomto ohledu pravdu. Jestliže v rámci Plzeňského kraje levicová koaliční spolupráce funguje, tak od sociální demokracie v podmínkách Plzně, se vskutku čekalo více, ale vězme a doufejme, že všem dnům volebního období není zdaleka ještě konec!

     

 

Autor: Jiří Valenta

Hodnocení:

-5-4-3-2-1012345

Fotografie k článku

Doporučujeme také


Diskuse (30 příspěvků)

Vyměnit obrázek Bezpečnostní kód

Vaše jméno:
Opište kód:
Komentář:

Vosí Hnízdo 15.02.2013 00:50, Reagovat

Buď zdráv soudruhu Valento, nechoď na ty pánské záchodky na Slovany, ještě tě tam někdo uvidí a poškodíš celou naší partaj. Čest práci! Jarda Němec

Jiří Valenta 10.02.2013 12:41, Reagovat

Schodek ve výši 208 milionů korun plánuje hejtmanství uhradit z vlastních zdrojů kraje, rezervního fondu, fondu zaměstnavatele a fondu životního prostředí. Cílem kraje je nezadlužit se. Tzn. že kraj bez dluhů je. Máme pouze dva radní a ve výborech jsou zástupci všech politických stran, taktéž v odborných komisích RPK. Ve městě tomu tak prostě není, číst byste měl lépe spíše Vy.

Šimon 12.02.2013 12:36, Reagovat

Soudruhu Valento, jsi to Ty, co jsi byl agent STB, že Tě nemohli vzít do Rady PK? Přesto jste orgány zastupitelstva a úřadu prolezli jako rakovina. V rozporu s volebními výsledky.Vyjadřování Grebeníčka a Tvých soudruhů v Karlovarském kraji a v Českých Budějovicích hovoří za své. Opět platí Vaše heslo: "Lidé bděte!" Tykám Ti proto, že Ty tykáš mně, přestože na bolševických dýcháncích jsem nikdy nebyl. Komunismus=fašismus!

pepe 12.02.2013 08:31, Reagovat

Vážený pane,kvuli vaší straně se musely rosšířit výbory, to je jedna věc a druhá je mi jedno z čeho se to kryje, ale výdaje jsou vyšší než příjmy, čili je to shodek. Vy, si ujasněte co je rovnost , přebytek a shodek. Nehledě na to , že teď kraj si bude brát kontokorent. Na co ho asi tak potřebuje , když jak tvdíte kraj bez dluhů.

Jiří Valenta 12.02.2013 14:59, Reagovat

Šimon: klidně mi tykej, nemám s tím problém..předmětem tohoto článku ale není zcela jistě můj kádrový profil, ale přesto odpovím: "Agentem, čili v našich podmínkách tajným spolupracovníkem StB, jsem nikdy nebyl,ale po několik měsíců jsem byl po střední škole v roce 1989 jejím zaměstnancem, bez stranické příslušnosti...A že mě nevzali do Rady PK? Nejsem si jist, že bych měl vůbec o tuto funkci zájem a spekulace médií mě v tomto ohledu nezajímají.
Pepe: Koaličním rozhodnutím, zejména ke zvýšení transparentnosti v hospodaření kraje, došlo ke stanovení počtu výboru a počtu jejich členů, tzn. nikoli primárně kvůli KSČM. ..Rozpočet mohl být klidně a bez problémů sestaven i jako přebytkový, pro veřejnosti i média, ale to byste zase křičel, že se ubralo potřebným resortům. Nejsme jako bývalá vláda ODS, která si udělala postranní skoro miliardový mimorozpočtový polštář, ale snažíme se, aby do všeho bylo vidět...Stále budou však nějací lidé, kteří ale toto nikdy už z principu nepřipustí a budou se schovávat za slova "prostě schodek" apod. Uvědomte si, že odpovědnost za ekonomický chod kraje můžete komunistům vyčítat až něco zkazí, nikoliv nyní, jinak to bude vždy jen průhledná nenávistná ideologie ke všemu, co se Vám zrovna nelíbí...

pepe 13.02.2013 10:38, Reagovat

Neodpovídáte na to , na co jsem se ptal. Proč potřebuje kraj si půjčit další peníze? Tvrdíte, že kraj v čele s vaší stranou je transparentní. Váš rozpočet by nikdy nebyl přebytkový a když ano, tak jedině za předpokladu, že uberete ve všech oblastech , jako se to stalo i teď. My , lidé rozhodně máme a dokonce musíme do toho mluvit, jelikož byste si dělali co chtěli. Nesmíte zapomínat , kdo Vás volil a tudíž i veřejná kontrola musí být. Je mi jedno v tuto chvíli jestli jste komunista, socan nebo z ODS.Až budete končit za čtyři roky, poté můžete skládat účty. Jinak v tomto roce bude mít kraj problémy s likviditou, měl byste to vědět , když to vím já, jako občan. Také doufám, že víte co je to likvidita. Prostě nachcete na veřejnost připustit, že je to shodek.

Jiří Valenta 13.02.2013 11:41, Reagovat

Takže naposledy, tento článek není o hospodaření kraje, v těchto otázkách se obraťte na ekonomického náměstka hejtmana Šlajse.Stejně tak mi nemusíte stále poučovat (navíc ještě takto laicky) o ekonomických termínech, sám jsem inženýr ekonomie.... Veřejná kontrola musí být, to máte pravdu, proto kontrolujte, ale zůstaňte objektivní. Kontokorent, založený na principu dočasného zadlužení si kraj bere v souvislosti s povinným částečným předfinancováním různých projektů, zejména z EU. Tyto peníze se potom kraji vrátí násobně zpět. O snížené schopnosti likvidity si můžeme popovídat až na konci účetního roku, teď si nemyslím, že by k tomuto efektu mohlo ve větší míře docházet a jestli, tak pouze přechodně...Ale jak jsem psal v úvodu, ekonomické otázky Vám nejlépe vysvětlí zodpovědný náměstek, já osobně bych také rozpočet sestavil částečně jinak.

pepe 13.02.2013 14:01, Reagovat

To je fakt, že je to pouze na krátkou dobu, otázka je zda se to do roka také vrátí. Jinak pokud jsem se díval, tak v rozpočtu máte dost peněz na předfinancování projektu z EU, tak proč zase. Myslím si , že je v tom něco úplně jinéno. Jestli Vás poučuji? To tedy ani náhodou, spíše konstatuji to co vidím a hlavně slyším.Jestli něco říkám laicky tak proto, aby ostatní také pochopili o čem se píše.Znám hodně lidí a odborníků, kteří píší a mluví velice odborně, ale ani sami některým odborným výrazům nerozumí.Je to web a mělo by se tady psát srozumitelně a jasně. Odborné výrazy a poučky si necháme pro akademickou půdu.

Šimon 13.02.2013 08:10, Reagovat

Pane Valento, už jste asi zapoměl, jakou zodpovědnost KSČ předváděla za svého vládnutí.Nebudu připomínat strašné perzekuce. Ale řeknu vám zkušenost mých rodičů, obyčejných lidí,narozených v roce 1926, co řekli v roce 1990.Mládí nestálo za nic, uběhlo za šestileté okupace. Pak byly světlé roky 1945-1948. Pak komunistická doba, kdy se musela držet huba a krok. Všude jen nedostatek, nesvoboda nemožnost vlastního rozvoje, nemožnost cestování. V roce 1990 se 1x podívali do Rakouska. Pak pro stáří a nemoci byli jen doma.Závidíme dnes mladým, nám KSČ zničila život. Nic jsme neužili.
Bylo by toho více, já osobně považuji každého, kdo je po roce 1990 v KSČM, za člověka s psychopatickou úchylkou.

Václav 13.02.2013 19:02, Reagovat

Pane Šimone, Vy jste zřejmě vůbec nepochopil, jak fungují civilizace. Vývoj jde od sociálně nespravedlivé k sociálně spravedlivější společnosti. Soudobý kapitalismus, který vychvalujete, je vysloveně sociálně nespravedlivá společnost. Socialistická společnost byla spravedlivější, nicméně zanikla proto, že nereagovala na měnící se podmínky života. V budoucnu vnikne nějaká nová forma, o které mohu jen říci, že bude nepřátelsky naladěná proti všem nerovnostem a útlakům. Na růžích nebudou mít ustláno loupežníci, pokoutní privatizéři, bohatí lidé, tyrani a jiné lidské úchylky. Vývoj bude směřovat k rovnosti mezi lidmi ve všech oblastech, což se Vám určitě nebude líbit. Ti, co budou preferovat osobní zisk a výhody nad ostatními, budou ostrakizováni. Nechtěl bych být jednou v budoucnosti člověkem, který se bude zodpovídat za škody, které národu ve svých funkcích způsobil, za daňové úniky, podvody a pod. Systém, který nyní vládne a který zbožňujete, je v posledním tažení a zhroutí se stejně, jako se zhroutil socialismus. A v době přechodu přijde zúčtování. Bude tvrdé tak, jak se vládnoucí elita umírajícího systému chovala předtím k poraženým. Takže o své budoucnosti si už dnes rozhodujete sami. Přeju Vám, aby Váš osobní přechod do budoucnosti byl pro Vás co nejméně bolestný.!

Šimon 20.02.2013 09:05, Reagovat

Soudruhu Václave, vy vždycky, když vám někdo kritizoval komunismus, tak jste ho posílali do léčebny. Nic nového pod sluncem, dělali by jste to znovu.Jsem rád, že mne čtete. Alespoň takhle se dozvíte normální názozy, než jenom ty které si mezi soudruhy povídáte a kterými se ukájíte.
Čest Práci!

Václav 20.02.2013 15:11, Reagovat

Je mi Vás líto pane Šimone.
Na druhé straně - blaze člověku nevědomému. Zytečně urychlujete svoji cestu do zapomění. Vraťe se k tomu, co jste tu napsal za deset let!!! Nebudete sám sobě věřit, jaké bláboly jste v památném roce 2013 psal.
Hezký den.

Šimon 14.02.2013 08:45, Reagovat

Když jsečm kolem roku 1960 chodil do školy, tak nám říkali, že současná generace bude žít v komunismu. Že za 20 let bude plati: Každžý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb". POKUD U MÍM POČÍTAT, TAK TO MĚLO BÝT V ROCE 1980...Říkali jste, čaty se umažou a vyhodí, nádobí se použije a zahodí, tolik toho všeho bude. Takže i dnešní vaše věštění je hodně směšné, kterému uvěří málokdo.
Já jsem dnes už v důchodu/65 let/. Bolestnější přechody, než jaké jsem zažíval od roku 1948, už určitě nebudou. a i kdyby . Z vašich estébáckých metod jsem dokonale vytrénovaný, soudruhu estébáku Valento!

Václav 14.02.2013 15:07, Reagovat

Pane Šimone, nejsem příznivec vedoucí úlohy strany ani stran mírného pokroku v mezích zákona, nicméně když čtu Vás, musím se smutkem konstatovat, že Vy už nejste schopen se dívat jinak, než prizmatem svého černobílého vidění světa díky stařecké nepružnosti. Tak jste i Vy předurčen k tomu, na co zašel socialismus, na cestu k zapomění. Rovněž nevím, proč sem přispíváte, když patříte na chat domova důchodců. Tam se můžete hádat ODS, Topka , ČSSD s komunisty, do nekonečna. Stejně už nikoho nezajímáte. Chcete-li pochopit budoucnost, musíte znát s otevřeným srdcem minulost a velmi pružně reagovat v přítomnosti. Vývoj světa nezastaví nikdo. Naopak jeho rychlost se zvyšuje. Lidé jako Vy, už nestačí a ani nikoho nezajímají. Pište dále své rigidní zkostnatělé směšné představy na příslušné chaty, ale ne sem. Tady se tvoří budoucnost a do ní, promiňte, už nepatříte.
V úctě Václav.

Šimon 15.02.2013 13:22, Reagovat

Vašku, kam budu psát, to je moje věc. Typicky komačsky zase chceš rozhodovat o druhých.Svými reakcemi sám dokazuješ, že mé články se čtou, že provokují, že se na ně odpovídá a že mnohým vadí. Moji představu o jejich účelnosti splňují.Některé čtenáře rozpalují do ruda a to jsem chtěl.Vůbec nechápu, jakou Vy chcete tady tvořit budoucnost, komunismus už téměž všude skončil v sračkách. Čest práci!

Václav 18.02.2013 17:45, Reagovat

Vážený pne Šimone, tak Vy říkáte, že Vás naplňuje radostí, když víte že provokujete a když rozpalujete do běla jiné. K tomu není co dodat. Nejbližší Psychiatrická léčebna je v Dobřanech, věřím, že by Vám tam možná mohli pomoci.
Nic si z toho nedělejte, v každé společnosti jsou někteří duševně nemocní a to že to popstihlo zrovna Vás, není žádná tragedie. Dá se to léčit. Tu a tam někdo trpí herostratovským syndromem, ještě že Vás alespoň uspokojuje provokování psaním, horší by bylo, kdybyste plánoval útoky za al kaidu a měl neodalatelné nutkání někoho týrad nebo instalovat bomby.
Takže, nic si z toho nedělejte, psychiatr Vám pomůže.
Přeju rychlé uzdravení
Václav

Jiří Valenta 13.02.2013 09:59, Reagovat

..prosím, držte se již tématu článku. Toto je na jinou debatu. Mě bylo před rokem 89 lehce přes dvacet let a rozhodně jsme to jako rodina neměli lehké. Ale místo planého nářku a ublížení se snažím, aby se to špatné neopakovalo a nové zlo nevznikalo..A v KSČM toho zla nyní vidím rozhodně nejméně a mladým jejich dnešní život rozhodně nezávidím..není to jen o cestování..JV

pepe 13.02.2013 10:44, Reagovat

Pokud říkáte tyto věty, tak rozhodně musíte souhlasit s nášim názorem o Vosím Hnízdu. Jinak jsou to jenom prázdná slova

Jiří Valenta 13.02.2013 10:58, Reagovat

..bohužel neznám Vosí hnízdo, ani jeho názory..

Šimon 14.02.2013 09:00, Reagovat

Ale znáš,soudruhu Valeto. Dobře víš, že reakce tohoto debila jsou téměř u včech článků. Také dobře víš, za za značkou Vosí Hnízdo se skrývá dopisovatel KSČM v Plzni, který má toto za úkol. Jinak nic nedělá a je placen z veře¨jných peněz, tedy jak se rádo říká, z našich daní.

Jiří Valenta 14.02.2013 14:57, Reagovat

Co je to za blbost?To by se zrovna tak ale dalo říci o Vás..Nehodnotím kvalitu názorů ani jeho ani Vašich, stejně tak Vaši osobu, zaměřuji se vždy a jen na obsah příspěvků..Kádrování Vám rád přenechám..zatím u svých článků vidím jen dva kritiky: Pepe a Šimon. Docela bych se styděl skrývat se za (nicky) přezdívky a sám cenzurovat druhého..to je přesně ta problematika totalitního myšlení..

pepe 13.02.2013 14:05, Reagovat

To je Váš člověk z vaší strany.Musíte si přečíst jeho názory k různým tématům.

Jiří Valenta 13.02.2013 17:19, Reagovat

Já ničí názory necenzuruji a ani nehodnotím. Každý člověk má své unikátní, těžce přenositelné, životní zkušenosti a podle nich si vytváří vlastní náhled na svět...to, že je někdo jiný potom nepřijímá, je přirozené...Stejně tak nevidím nic divného na tom, že třeba i člověk z KSČM by nemohl mluvit hlouposti..Ale opravdu ten nick mi zatím nic neříká...

pepe 10.02.2013 11:26, Reagovat

A co Vaše koalice na kraji, ta je super? Za jakých ústupků jste byli ochotni jít do koalice vy.Více radních , více výborů. Shodek rozpočtu více než 200 mil.A je jedno z čeho to kryjete, prostě to chybí v rozpočtu.Přitom všude říkáte, že kraj nemá dluhy, musíte lépe číst a lépe se vyznati ve financování kraje.

Jiří Valenta 13.02.2013 09:58, Reagovat

..prosím, držte se již tématu článku. Toto je na jinou debatu. Mě bylo před rokem 89 lehce přes dvacet let a rozhodně jsme to jako rodina neměli lehké. Ale místo planého nářku a ublížení se snažím, aby se to špatné neopakovalo a nové zlo nevznikalo..A v KSČM toho zla nyní vidím rozhodně nejméně a mladým jejich dnešní život rozhodně nezávidím..není to jen o cestování..JV

Honza 16.02.2013 17:17, Reagovat

Já dnešním mladým jejich život a s tím široké možnosti závidím. V dobrém slova smyslu. To moje generace žila hodně šedě.A vůbec nebylo líp.Pominu-li nesvobodu, tak s penězi jsme při dvou dětech vycházeli těžko. přivýdělky fuškami byly trestné. Výdělek 2,5 tis., televizor 14. tis. , k tomu 500 Kč úplatek prodavačovi, abych nemusel stát frontu u obchodu 2 dny. Kdo tehdy nekradl, okrádal celou rodinu. To platilo a všichni jsme veřejně kradli a současně se všichni kryli. Ach jo...

Alfa 09.02.2013 11:57, Reagovat

Bla bla bla... lži a kecy komunisty...

noname 11.02.2013 18:53, Reagovat

Tak nám tady napište konkrétně ty lži a kecy, protože jinak je to jen zoufalí výkřik do tmy...

Jiří Valenta 13.02.2013 18:51, Reagovat

Přesně tak, je to sepsáno dle prokazatelných faktů, jinak bych si to jako politik dovolit napsat ani nemohl..

noname 08.02.2013 14:30, Reagovat

Výborně sepsáno, do kamene tesat a před volbami to rozeslat všem, aby stávající vládnoucí strany na radnici už nikdo nevolil!

Copyright 2012 Regionpodlupou.cz

Publikování nebo další šíření obsahu serveru Regionpodlupou.cz je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.